Trainer: Marc Vossen, Sifu (4e Dan)

Marc Vossen (geboren 23 april 1969) had al jaren van intensieve sportbeoefening achter de rug toen hij in aanraking kwam met het Chinese Kung Fu. Enthousiast geworden door de films van Bruce Lee en gestimuleerd door de ervaring van enkele vrienden meldde hij zich ruim 30 jaar geleden (in juni 1987) aan bij een Maastrichtse Kung Fu vereniging.

Na een trainingsperiode van 10 jaar behaalde Marc in 1997 de 8e Tuan (=graad) ofwel de zwarte band. En na een jaar van stage bij diverse Kung Fu scholen, legde hij met succes het afsluitende examen voor de 9e Tuan (trainersgraad) af.

In september 1998 zag Kung Fu vereniging Lanaken het levenslicht. Zes jaar later - in september 2004 – slaagde Marc voor de beproeving voor de 10e Tuan (Sifu), de eerste meestergraad in het Kung Fu.

Toen negen jaar later (in juni 2013) Marc's pupil Alex Schepers als eerste leerling slaagde voor het zwarteband niveau (8e Tuan, 1e Dan), behaalde Marc zelf de 11e Tuan (4e Dan). Nu Alex Schepers toetreedt tot het kader van de familie van Qiúlóng Kung Fu en weldra als nieuwe 'vader' zijn eigen trainingsgroep gaat leiden, ziet Marc als 'grootvader' toe op de instandhouding van het gedachtegoed en het technische beoefeningsniveau van de vereniging.

Na Alex Schepers behaalde in december 2013 ook Marc Dreezens de zwarte band (8e Tuan, 1e Dan). Marc Dreezens is een trouwe leerling van het eerste uur. Hij was er in 1998 als jeugdlid al bij toen Kung Fu vereniging Lanaken werd opgericht.