Qiúlóng Kung Fu

De grondgedachte van Kung Fu school Qiúlóng Kung Fu ligt verankerd in de traditionele Kung Fu beoefening. Zo kent de manier van trainen nog heel veel overeenkomsten met de opleiding die eeuwen geleden werd ingezet om de Chinese krijger te vormen. Ofschoon hier in de loop der jaren de nodige moderne hulpmiddelen en trainingstechnieken aan zijn toegevoegd, blijven de oorspronkelijke trainingsprincipes en basisgedachten strikt gehandhaafd.

De kernwaarden van Kung Fu school Qiúlóng Kung Fu zijn:

RESPECT 尊重         BROEDERSCHAP 兄弟会        VOLHARDING 毅力


De dagelijkse leiding van Kung Fu school Qiúlóng Kung Fu ligt in handen van Sifu Marc Vossen (4e Dan). Hij wordt daarin bijgestaan door twee trainers, te weten: Alex Schepers (2e dan) en Marc Dreezens (2e Dan).

Marc Dreezens    -    Marc Vossen    -    Alex Schepers