Examen 9e graad

1 december 2023 | Categorie: Algemeen

Zoals ook in het vorige nieuwsbericht over het Kung Fu examen van zaterdag 25 november stond vermeld, is Nicky Borkowski zich aan het voorbereiden op het examen voor de 9e Kung Fu graad, oftewel de trainersgraad.

Voordat Nicky aan dit examen mag deelnemen, moet hij eerst een aantal proeven van bekwaamheid afleggen. Zo moet hij bijvoorbeeld zijn EHBO-diploma halen en een aantal stagetrainingen verzorgen.

Afgelopen zaterdag heeft Nicky de grote lijnen uitgezet tijdens het Kung Fu examen voor de 2e tot en met de 5e graad, dat was een onderdeel van zijn stageprogramma.

Verder heeft hij recent de twee Kung Fu scholen van onze broederschool Mei Hua Wu Xiao bezocht in Nijmegen en Den Bosch.

        

Nicky groeit in zijn rol als aankomend trainer en naar verwachting zal hij ergens in januari of februari 2024 voor zijn trainersgraad mogen opgaan.

Wij wensen hem veel succes in zijn voorbereiding.

Mei Hua Wu Xiao Den Bosch